ClickCease
Моля, следвайте процедурата за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители, свързани с предоставянето на потребителски кредит от „Кредит Тайм“ ЕООД.

С пороцедурата може да се запознаете ТУК.